Komunitní setkávání

Do naší školky zveme v rámci Rodičovské kavárny odborníky z různých oborů, např. klinického logopeda, speciálního pedagoga, dětského fyzioterapeuta, výživového poradce, atp. Tato odborná setkání jsou velmi podnětná a obohacující. Několikrát do roka se také setkáváme s rodiči našich kamarádů i mimo tzv. předávací zónu. Tato setkání upevňují vztahy mezi rodiči, dětmi a učiteli, a to je pro nás velmi důlězité.
Setkáváme se při společném bubnování, dýňodlabání, drakyádě, dílničkách, společném zahradničení, vánoční besídce, letní zahradní slavnosti, loučením s prázdninami,….