LOGOPEDICKÁ PREVENCE
V naší školce klademe velký důraz na prevenci logopedických vad, a proto je do každodenního programu zařazeno několik nenásilných logopedických cvičení, které mají za cíl rozvoj slovní zásoby, vyjadřovací obratnosti, fixace a automatizace hlásky. Dále s dětmi praktikujeme dechová a artikulační cvičení. Dbáme na rozvoj správného sluchového vnímání, rozvoj paměti, pozornosti a diferenciace. Abychom včas a správně podchytily stále častěji se objevující vady řeči, jsou naše paní učitelky absolventky vzdělávacího programu – Logopedický asistent- primární logopedická prevence ve školství v Národním pedagogickém institutu České republiky.

Nejdůležitější období pro vývoj řeči je období do šesti až sedmi let, nejprudší tempo růstu je od tří do čtyř let. Je žádoucí toto nepodcenit.

Logohrátky – 15 minut týdně individuální (dítě a učitel) logopedická cvičení zaměřená na správný vývoj řeči.
Logohrátky pro přihlášené.