Keramická dílnička

Pravidelnou aktivitou v naší školce je keramická dílnička. Děti mají možnost pracovat s keramickou hlínou a vyzkoušet si tak základy této dovednosti a také každým svým výrobkem potěší sebe i své rodiče. Keramická dílnička probíhá v rámci školního dne čtyřikrát do roka. Navíc jedenkrát jedou naši předškoláčci přímo do keramické dílny v Mladé Boleslavi.