Pro naše kamarády pečlivě vybíráme vhodné vzdělávací programy, které zpestřují předškolní výchovně vzdělávací proces.
Pravidelně k nám zveme zkušené lektory se zajímavými edukativními programy. V nedávné době nás navštívila lektorka kanisterapie se svými dvěma pejsky. V rámci projektu Zdravá školka nás navštěvuje Zdravík se svými tématickými programy. Výukový program Tomík poznává svět nás provází celým školním rokem. Podporuje čtenářskou pregramotnost pravidelnou návštěvou Martiny Melmukové, knihovnice Kosmonos. Její interaktivní čtení s našimi nečtenáři je skvělé!