ZPÍVÁNÍ S DĚTMI

Pomocí zpívánek se v MŠ s dětmi učíme zpívat lidové i jiné písničky, hrajeme na rytmické a hudební nástroje, ztvárňujeme hudbu pohybem, zhudebňujeme jednoduchá říkadla, pomocí jednoduchých slabik a vokalizačních cvičení učíme děti pracovat s dechem, správně vyslovovat, zapamatovat si a reprodukovat jednoduchou melodii. Hudební výchova v mateřské škole by měla přirozeně a nenásilně rozvíjet osobnost dítěte. Předškolní děti vnímají a prožívají hudbu prostřednictvím pohybu – tleskají, poskakují, pobrukují si, napodobují. Hlavním cílem je děti motivovat, aby měly z hudby a zpěvu radost a přinášela jim potěšení.
Zařazování hudebních činností do vzdělávání v mateřské škole rozvíjí u dětí především:
– správné dýchání
– řeč (výslovnost, dynamičnost, tempo, melodičnost, rozšiřování slovní zásoby)
– schopnost cítit a udržet rytmus
– sluchové vnímání
– hudební sluch
– pozornost
– sociální schopnosti (společné zpívání a muzicírování rozvíjí pozitivně u dětí vzájemné vztah

hudební banner