Předvánoční čas v MŠ Na Kopečku
Čas čekání na Ježíška se snažíme našim dětem co nejvíce zpříjemnit a společně si jej velmi užíváme.
Připravili jsme se na vystoupení při Rozsvícení vánočního stromečku a Mikulášské nadílce v Kosmonosech. Byly to dva povedené pátky, které jsme si moc užili a velmi děkujeme městu Kosmonosy, že nás přizvali a mohli jsme tak být součástí těchto dvou krásných akcí. Vážíme si toho.
Pro veřejnost jsme v naší školce zorganizovali přednášku na téma Školní zralost s Mgr. Martinou Večeřovou, speciální pedagožkou a logopedkou. Bylo to moc příjemné a zajímavé setkání.
Velmi se nám podařila předvánoční dílnička s rodiči. Účast byla hojná a rodiče s dětmi si domů přinesli společně vyrobený svícínek.
Navštívili jsme Dům Kultury v Mladé Boleslavi, kde děti shlédly pěknou Vánoční pohádku ze zahrádky.
Mikuláš s Andělem a třemi čertíky k nám také přišli. Přečetli poznámky o našich malých kamarádech z Knihy hříchů, rozdali nadílku, poslechli si básničky a písničky a zase s prázdným pytlem odešli na další cestu za hříšníky.
S pásmem písniček a básniček jsme se vydali společně s dalšími školkami a školami zpříjemnit adventní část v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi. Věříme, že se to splnilo.
Vrcholem tohoto období byla bohatá vánoční nadílka a moc pěkná besídka pro rodiče.

Přejeme vám požehnané Vánoce a radost, pokoj a dobro v roce 2023!