TVOŘIVÉ ČINNOSTI
Pomocí tvořivých činností rozvíjíme u dětí jemnou motoriku, plošnou a prostorovou představivost, koordinaci oka a ruky, schopnost výtvarně vyjádřit své pocity a dojmy, naučíme se ale také pracovat s různými výtvarnými pomůckami, zvládat různé výtvarné techniky, pochopit zadaný úkol a dokončit započatou práci, což dětem usnadní vstup do základní školy.
Do výuky je zařazeno
*keramické tvoření
*kresba (s použitím různých výtvarných instrumentů)
*malba (na různé povrchy i s užitím různých barev)
*vytváření dekorací
*práce s přírodninami (v souvislosti s aktuálním ročním obdobím)
*tvoření venku v přírodě (např. při vycházkách do lesa s užitím všeho, co v přírodě najdeme)

KROUŽEK TVOŘIVÝCH RUČIČEK

Navíc každé středeční odpoledne probíhá u nás ve školce „Kroužek tvořivých ručiček“.

Děti se zde naučí pracovat s rozmanitými výtvarnými materiály od papíru po přírodniny. Mohou se těšit na vyrábění věcí k různým příležitostem a vytváření sezónních dekorací (jarních, podzimních, vánočních aj.) Z každé hodiny si dítě odnese výtvor, kterým může potěšit sebe nebo i své blízké.

Délka vyučovací hodiny je 45 minut.

PŘIHLÁŠKA na kroužek: ZDE

tvorive cinnosti banner