SPORTOVÁNÍ

Pro dítě předškolního věku je nejdominantnější činností hra a proto jsou téměř všechny pohybové aktivity, které jsou zařazeny do každodenního výchovně-vzdělávacího procesu, realizovány právě formou hry. 

Každou první středu v měsíci pořádáme pro naše děti Sportovní průpravu pod vedením profesionálního sportovce Ondřeje Pechance. Děti toto neskutečně baví!