fb duha
auto

Jsme akreditovanou školkou MŠMT.

Vzdělávání dětí probíhá dle třídních vzdělávacích plánů, které vycházejí z rámcově vzdělávacího programu předškolního vzdělávání.

mic

Jsme jednotřídní rodinná školka s kapacitou 25 dětí od 2 do 7 let s provozem od 7:00 do 17:00h a od 7:00 do 16:00h v červenci a srpnu. 

Školné je 4000 Kč měsíčně a pro děti s trvalým bydlištěm v obci Bradlec 2800 Kč měsíčně.

Obec Bradlec „svým“ dětem přispívá 1200 Kč měsíčně na předškolní vzdělávání.

Stravné je 65 Kč za den.

kostička

Považujeme kvalitní péči za důležité měřítko našeho vlastního úspěchu, proto vaše děti provází předškolním vzděláváním kvalifikovaný pedagogický personál s individuálním a empatickým přístupem ke každému dítěti.

motýl

 

Zaměřujeme se na všestranný a harmonický rozvoj dítěte v úzké a přátelské spolupráci s rodiči.

ikonka domeček

Našim cílem je soustavná komplexní příprava každého dítěte na budoucí školní vzdělávání, která zahrnuje čtenářskou předgramotnost, předmatematické dovednosti, seznamování s anglickým jazykem, rozvoj hudebního cítění, pohybové dovednosti, kreativitu v oblasti výtvarných činností, každodenní poznávání světa ve třídě i mimo ni, a to vše podle hesla J.A. Komenského „Škola hrou“.

basket

 

Děti přijímáme v průběhu celého roku v závislosti na kapacitě školky.