Jsme akreditovanou školkou MŠMT. Vzdělávání dětí probíhá dle třídních vzdělávacích plánů, které vycházejí z rámcově vzdělávacího programu předškolního vzdělávání.
Považujeme kvalitní péči za důležité měřítko našeho vlastního úspěchu, proto vaše děti provází předškolním vzděláváním kvalifikovaný pedagogický personál s individuálním a empatickým přístupem ke každému dítěti. Zaměřujeme se na všestranný a harmonický rozvoj dítěte v úzké a přátelské spolupráci s rodiči.
Našim cílem je soustavná komplexní příprava každého dítěte na budoucí školní vzdělávání, která zahrnuje čtenářskou předgramotnost, předmatematické dovednosti, seznamování s anglickým jazykem, rozvoj hudebního cítění, pohybové dovednosti, kreativitu v oblasti výtvarných činností, každodenní poznávání světa ve třídě i mimo ni, a to vše podle hesla J.A. Komenského „Škola hrou“.
Děti přijímáme v průběhu celého roku v závislosti na kapacitě školky.