fb duha
auto

Jsme akreditovanou školkou MŠMT.

Vzdělávání dětí probíhá dle třídních vzdělávacích plánů, které vycházejí z rámcově vzdělávacího programu předškolního vzdělávání.

mic

Jsme jednotřídní rodinná školka s kapacitou 25 dětí od 2 do 7 let s provozem od 7:00 do 17:00h a od 7:00 do 16:00h v červenci a srpnu. 

Školné je 4000 Kč měsíčně a pro děti s trvalým bydlištěm v obci Bradlec 2800 Kč měsíčně.

Obec Bradlec „svým“ dětem přispívá 1200 Kč měsíčně na předškolní vzdělávání.

Stravné je 65 Kč za den.

kostička

Považujeme kvalitní péči za důležité měřítko našeho vlastního úspěchu, proto vaše děti provází předškolním vzděláváním kvalifikovaný pedagogický personál s individuálním a empatickým přístupem ke každému dítěti.

motýl

 

Zaměřujeme se na všestranný a harmonický rozvoj dítěte v úzké a přátelské spolupráci s rodiči.

ikonka domeček

Našim cílem je soustavná komplexní příprava každého dítěte na budoucí školní vzdělávání, která zahrnuje čtenářskou předgramotnost, předmatematické dovednosti, seznamování s anglickým jazykem, rozvoj hudebního cítění, pohybové dovednosti, kreativitu v oblasti výtvarných činností, každodenní poznávání světa ve třídě i mimo ni, a to vše podle hesla J.A. Komenského „Škola hrou“.

basket

 

Děti přijímáme v průběhu celého roku v závislosti na kapacitě školky.

 EVA JIRKŮ

ředitelka Mateřské školy Na Kopečku

učitelka

Mám na starost přijímání dětí do MŠ, omluvy dětí z MŠ, pořádání školních i mimoškolních akcí, komunikaci s rodiči. Jsem kvalifikovaná učitelka a přes dvanáct let jsem pracovala ve státní školce jako učitelka a i jako zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu. Svoji práci vnímám jako poslání a věřím, že právě díky tomu se mi daří rozvíjet naše děti všestranně a harmonicky. Užívám si práci s dětmi, mám ráda přírodu, kreativní činnosti a hru na klavír.

ANETA PECHANCOVÁ

jednatelka Mateřské školy Na Kopečku

učitelka anglického jazyka

Vyřizuji žádosti o přijetí dětí do MŠ, platby, komunikuji s rodiči, organizuji školní a mimoškolní akce a sjednávám spolupráce. Podílím se na ekonomickém chodu školy a také učím vaše děti anglický jazyk. Velmi mě těší vidět naše spokojené a usměvavé děti, které baví přirozené seznamování se s anglickým jazykem. Kurzy anglického jazyka vedu již mnoho let. Mám zkušenosti s výukou v mateřských, základních a jazykových školách. Baví mě práce s dětmi, vycházky do přírody a sportování.

EVA ŠULEROVÁ

učitelka Mateřské školy Na Kopečku

asistent pedagoga

Jsem kvalifikovaná učitelka s mnohaletou praxí ve státní školce. Mám ráda práci s lidmi, ale nejvíce mě baví práce s dětmi. Těší mě se dívat na to, jak se pod mým vedením učí nové věci, které je připravují na vstup do školy. V Mateřské škole Na Kopečku zastávám funkci asistenta pedagoga. Svůj volný čas věnuji zejména svým čtyřem vnoučatům, četbě a práci na zahrádce.     

ADÉLA RYŠLAVÁ GILLÁROVÁ

učitelka Mateřské školy Na Kopečku

Pocházím z Liberce, kde jsem vystudovala pedagogické lyceum. Kromě mé rodiny a třech dětí mě velmi naplňuje hudba. Hraji v kapele K band na klávesy a na housle a moc mě těší, že můžu s našimi kopečkovými kamarády své hudební zkušenosti a znalosti dennodenně využívat. Mým cílem je přistupovat k dětem individuálně, tak aby se cítily dobře a daly mi svou důvěru. Každé dítě je jedinečné a mě velmi těší práce s každým z nich. 🌷

MONIKA HAMPLOVÁ

provozní zaměstnankyně Mateřské školy  Na Kopečku

Ve školce se starám o výdej stravy a čistotu prostředí. Baví mě práce v tomto přátelském kolektivu obklopeným spokojenými dětmi. Jsem maminkou tří dětí, tudíž náplň mého volného času je zcela jasná.