Aneta Pechancová – Jednatelka školy

+420 777 654 509

Eva Jirků – Ředitelka školy

+420 777 983 009

E-mail: info@skolkanakopecku.cz
GSM: +420 777 039 297
IČO: 243 19 198
Datová schránka: 8eqedyw
Bankovní spojení: 7034899001/5500