Hlavním cílem projektu je podpora digitálních a informačních technologií v naší škole. V rámci čerpání finančních prostředků z Národního plánu obnovy  jsme pořídili digitálního robota Beebot a tablet.

Tyto technologie zařazujeme během dne při ranních nabídkových činnostech, ale také při klidových činnostech, kdy děti nespí.

Tablet využíváme zejména na programy zaměřené na prevenci logopedických vad.

Aktivity s digitálním robotem Beebot jsou u dětí velmi oblíbené. Připravujeme vzdělávací nabídku tak, aby se děti učily spolupracovat, a aby aktivita rozvíjela i logické myšlení. Pro děti jsou tyto činnosti velmi oblíbené.

Využívání těchto pomůcek při výuce považujeme jako přínosné, jde o jinou formu vzdělávání a dochází tak k obohacování vzdělávací nabídky o nový způsob práce. Děti se rozvíjí v této oblasti a v budoucnu budou schopny lepší orientace při práci s PC nebo v práci s obdobnými technologiemi.