Děti si zde v MŠ osvojují základní keramické techniky. Práce s hlínou rozvíjí představivost, kreativitu a jemnou motoriku dětí, která je důležitá pro jejich pozdější nástup do školy.