Ceník služeb

Školné

Při zápisu dítěte do školky je s rodiči uzavírána "Smlouva o poskytování předškolního vzdělávání a péče o dítě", která je platná na aktuální školní rok .

 • PLATBA - vždy na aktuální měsíc dopředu, školné je splatné k 10. dni příslušného měsíce na účet školky. V případě, že vaši platbu neobdržíme do 5 dnů po splatnosti, budeme Vás kontaktovat osobně a domluvíme se na dalším závazném termínu platby.
 • VÝŠE - výše školného je od 1.9.2016 stanovena na 4 000 Kč za měsíc.
 • REGISTRAČNÍ POPLATEK - ve výši 4 000 Kč se hradí při přijetí dítěte do školky a je zároveň považován za úhradu prvního školného.
 • V případě individuální potřeby a situace (nemoc, pobyt v zahraničí), lze při osobní návštěvě dohodnout s jednatelkami školky individuální podmínky.

Stravné

Stravování ve školce je zajišťěno externím dodavatelem, jídla jsou dětem servírována ve třídě školky.

 • STRAVNÉ ZAHRNUJE - dopolední svačinu, oběd (polévku a hlavní jídlo), odpolední svačinu, ovoce a zeleninu, neomezený pitný režim.
 • PLATBA - výše stravného je stanovena na 65 Kč za den, platba probíhá vždy zpětně za uplynulý měsíc - od pracovnice školní výdejny obdržíte vyúčtování, na základě kterého uhradíte danou částku hotově pracovnici školní výdejny do 10. dne daného kaledářního měsíce.
 • ODHLÁŠENÍ - stravování je nutné odládit den předem do 8:15. Pokud se však nestihnete odhlásit včas, můžete si přinést vlastní nádoby a oběd si mezi 11:45 a 12:00 vyzvednout přímo ve školce.
 • Strava je vybírána s ohledem na individuální potřeby dětí (např. bezlepková dieta, vegetariánské menu, aj.)
 • Jídla dětem nenutíme. Případné problémy s dojídáním porcí jsou řešeny individuálně.
 • Děti jsou vedeny k dodržování základních hygienických a stolovacích návyků, před i po jídle.
 • Dodržujeme pravidelný pitný režim představovaný zejména neslazenými nápoji. V případě přání dětem připravíme kakao, čaj či mléko.