Platby

Školné

  • Výše školného na rok 2021 je 4 000Kč měsíčně.
  • Školné je hrazeno měsíc předem, a to vždy k 10. dni příslušného měsíce na účet školy (7034899001/5500).

Stravné

  • Výše stravného je 65Kč za den (dopolední přesnídávka, oběd, odpolední svačina, ovoce a zelenina, neomezený pitný režim).
  • Platba probíhá vždy zpětně za uplynulý měsíc na základě měsíčního vyúčtování. Tato platba probíhá hotovostně.